Bestyrelsesmøde, dagsorden

Standard-dagsorden

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

2. Meddelelser
a. Formand
b. Kasserer

3. Udvalgsrunde
Badminton
Gymnastik
Håndbold
Fodbold, senior
Fodbold, ungdom
Petanque
Indoor Cycling
LGV
4. Beslutninger

5. Huskeliste incl. næste møde

6. Eventuelt