Narko- og alkoholpolitik

Lindved Gymnastikforenings narko- og alkoholpolitik:

Hvis en idrætsudøver under 18 år bliver opdaget med narkotiske stoffer på sig – eller har indtaget samme – under udøvelse af sport i foreningens regi, vil dennes forældre samt Hedensted Kommunes SSP- konsulent blive informeret.

Foreningen vil finde en passende sanktion over for ethvert medlem, der under udøvelse af sin idræt er i besiddelse af eller er påvirket af narkotiske stoffer. Hvert tilfælde vurderes individuelt.

Der vil kun blive serveret alkoholiske drikke i overensstemmelse med loven i Lindved Hallens cafeteria, der fungerer som klublokale for LG.

Hvis en idrætsudøver er synligt påvirket af alkohol, vil han/hun blive bortvist. For unge under 18 år vil forældrene blive underrettet. Yderligere sanktioner vurderes i hvert enkelt tilfælde.